Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στον χώρο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και τεχνικών έργων.
Το 1999 έλαβα το πτυχείο μου και ξεκίνησα ως ηλεκτρολόγος - εγκαταστάτης, με την επωνυμία: Ιωάννης Περβολαράκης Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις.

.